Tilaus- ja toimitusehdot

Tilaus-ja toimitusehdot.pdf

Lappi Uuni-uuneille myönnetään viiden (5) vuoden materiaalitakuu asennuspäivästä lukien. Takuu ei kata värivaihtelua tai vähäisiä halkeamia, jotka ovat luonnonkivelle ominaisia ja jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan tai käytettävyyteen. Takuu ei kata myöskään slammatuissa pinnoissa, kaakelisaumoissa tai sisäosissa esiintyviä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Metalli ja valurautaosien takuuaika on yksi (1) vuosi. Takuu ei kata normaalista kulumisesta aiheutuneita muutoksia tai käyttövirheestä aiheutuneita vahinkoja.

Toimintatakuu

Toimintatakuu kattaa Lappi Uuni Oy:n asennusohjeiden mukaisesti asennetun ja käyttöohjeiden mukaisesti käytetyn uunin toiminnan. Hormin pituuden tulee olla vähintään 5 metriä ja hormireiänkoon Lappi Uunin suositusten mukainen. Takkaleivinuunin hormin pituuden tulee olla vähintään 5,5 metriä. Päältäliitosuuneissa myös tulisijan korkeus lasketaan hormin pituuteen. Huonetilassa, johon uuni on asennettu ei saa olla merkittävää alipainetta.

Uunin tulee antaa kuivua asennuksen jälkeen viikon ajan hormipelti avoinna. Sisäänajolämmitys tulee tehdä käyttöohjeen mukaisesti. Mikäli tulisijassa on kaksi tulipesää (takka ja leivinuuni tai hella ja leivinuuni), ei molempia tulipesiä saa lämmittää samanaikaisesti. Asennustyöstä ja sen laadusta vastaa asennuksen suorittanut asentaja.

Mikäli uunin asentaa joku muu kuin Lappi Uunin hyväksymä asentaja, ei uunilla ole toimintatakuuta. Materiaali- ja toimintatakuun voimassaolo edellyttää, että Lappi Uunin hyväksymä asentaja on vahvistanut asentaneensa uunin annettujen ohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä sitä, että asiakas on hyväksynyt asennustyön vastaanotetuksi. Takuu koskee vain Suomeen asennettuja uuneja. Mikäli uunin sijaintipaikkaa muutetaan ensiasennuksen
jälkeen, takuu raukeaa.

Kuljetustakuu

Lappi Uunin tuotteiden myyntiehto on vapaasti tehtaalla (EXW). Lappi Uunin kuljetustakuu kattaa kuljetusvahingot ainoastaan silloin, kun Lappi Uunin on vastuullinen kuljetuksen järjestäjä. Havaituista kuljetusvahingoista on tehtävä merkintä rahtikirjaan vastaanotettaessa tai viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kuljetusvahingoista on ilmoitettava myyjälle mahdollisimman pian ja vahingoittunut osa on säilytettävä tarkastusta varten. Takuun piirin kuuluva uusi osa toimitetaan yleisiä kuljetusvälineitä käyttäen kohtuullisen ajan kuluessa. Kuljetustakuu ei kata kuljetusvahingosta aiheutuneita välillisiä kustannuksia, kuten esimerkiksi odotusajasta, jonkun työvaiheen viivästymisestä tai matkoista aiheutuneita kustannuksia.

Toimitusehdot

Uunin hintaan sisältyy kivi- ja metalliosat sekä tavanomaisessa asennustyössä tarvittavat asennustarvikkeet. Pyrimme varmistamaan uunin asennuksen onnistumisen epätavallisissakin tilanteissa ja siksi joidenkin uunimallien mukana on ns. varakiviä ja ylimääräisiä tarvikkeita, jotka eivät kuulu tuotteen hintaan. Asennustyön hintaan sisältyy varsinaisen asennustyön lisäksi uunin liittäminen valmiiseen hormiliitosaukkoon sekä alkuvedon testaus ja käytön opastus. Lisätyöt, kuten pohjan tasaus (poikkeama yli ±1 mm), kivien kanto, hormiaukon piikkaus ja pohjan vahvistaminen laskutetaan erikseen. Uunin ostajan tulee kustannuksellaan huolehtia ennen asennustyön aloittamista, että:

A. Asennuspaikka on paloturvallisuusmääräysten mukainen ja suojaetäisyydet palavaan materiaaliin ovat riittävät

B. Uunin perustus on riittävän luja, kosteudelta eristetty sekä annettujen ohjeiden ja viranomaismääräysten mukainen sekä vaakasuora ja tasainen (poikkeama enintään ± 1 mm). Perustus tulee tehdä valmiin lattiapinnan tasoon. Uunin perustuksen mitoituksessa on huomioitava uunin ja seinän välissä oleva ilmarako 30-90 mm sekä viranomaisten vaatimat suojaetäisyydet. Hormiliitosaukon mitoituksen tulee olla ”Tekniset tiedot” -taulukon mukainen.

C. Muuraustyössä tarvitaan noin 30 litraa puhdasta ja lämmintä vettä, jonka pyydämme varaamaan paikalle. Lisäksi asiakkaan tulee hankkia kustannuksellaan muurauslaastia (valmislaasti 600 tai vastaava) 25 kg (pienet tulisijat) tai 50 kg (isot tulisijat). Mikäli sähkövirtaa ei ole saatavilla, tulee paikalla olla vähintään 2 kW:n tehoinen aggregaatti.

D. Vuolukiviuunin kivet ja muut uunin osat on kannettu asennuspaikan läheisyyteen ja järjestelty niin, että ne ovat helposti asentajan saatavilla. Talvella kivet tulee kantaa sisälle lämpimään (lämpötila vähintään + 10 ºC) vähintään kaksi päivää ennen asennusta.

Lappi Uuni-uunin asennuksessa on huomioitava ainakin seuraavat määräykset ja ohjeet soveltuvin osin: E1 (Rakennusten paloturvallisuus) , E8 (Muuratut tulisijat), E3 (Pienet savuhormit) ja A46 (Tehdasvalmisteiset tulisijat, jossa poltetaan kiinteää polttoainetta) sekä paikallisen palo- ja rakennusviranomaisten antamat ohjeet ja määräykset. Yleisesti suojaetäisyysvaatimukset palavaan materiaaliin ovat tulisijan ulommaisesta
pinnasta mitattuna:

Nuohousaukkojen eteen tulee jäädä huoltotilaa vähintään 600 mm. Uunin edustan tulee olla palamatonta materiaalia vähintään 400 mm luukusta kohtisuoraan eteenpäin mitattuna ja sen tulee ulottua vähintään 100 mm luukun sivua ulommaksi. Tuotteisiin voi tulla teknisiä muutoksia, joihin Lappi Uuni Oy pidättää itselleen oikeudet.


To Top