Tellimis- ja kohaletoimetamistingimused

Tellimis-ja-kohaletoimetamistingimused.pdf

Lappi Uuni ahjudele antakse 5- aastane materjali garantii alates ahju paigaldamisest. Garantii ei puuduta värvi erinevusi ja väikeseid pragusid, mis on iseloomulikud looduslikule kivile ja mis ei mõjuta toote toimivust ja kasutamist. Garantii ei kata krohvitud seinte pindades, plaatide äärtes või siseosades olevaid väikseid pragusid, mis ei mõjuta kolde turvalisust ja töökindlust. Metalli ja valurauast osade garantiiaeg on üks aasta. Garantii ei kata normaalsest kulumisest tekkinud muutusi või valest kasutamisest tekkinud kahjusid.

Töökindlusgarantii

Töökindlusgarantii kehtib Lappi Uuni poolt paigaldusjuhendite kohaselt paigaldatud ja kasutusjuhendite kohaselt kasutatud ahju toimivusele. Korstna pikkus peab olema vähemalt 5 meetrit ja korstna augu suurus Lappi Uuni soovitustele kohane. Kamin-leivaahju korstna pikkus peab olema vähemalt 5,5 meetrit. Pealt ühendatavate ahjude kolde kõrgus arvestatakse korstna pikkusesse. Ruumides, kuhu ahi paigutatakse, ei või olla märkimisväärselt madal rõhk.

Ahjul tuleb lasta peale paigaldamist kuivada 1 kuni 6 nädalat, sõltuvalt ruumi temperatuurist ja niiskusastmest. Siibrid peavad kuivamise ajal avatud olema. Esmane soojendamine tuleb teha kasutusjuhendite kohaselt. Ahjudes, kus on kaks kollet (kamin ja leiva-ahi või pliit ja leiva-ahi), ei või mõlemat kollet kütta üheaegselt. Paigaldamise ja selle kvaliteedi eest vastutab paigaldaja. Juhul kui ahju paigaldab keegi muu, kui Lappi Uuni poolt heakskiidetud paigaldaja, ei kehti ahjule töökindlusgarantiid. Materjali – ja töökindlusgarantii jõusoleku eelduseks on, et Lappi Uuni poolt heakskiidetud paigaldaja kinnitus ahju paigaldamisest vastavalt ettenähtud juhistele ja määrustele ning klient peab olema töö pretentsioonideta vastu võtnud.  Juhul kui ahju asukohta muudetakse peale esmakordset paigaldamist, garantii ei kehti.

Transpordigarantii

Lappi Uunii tooted on müügil otse tehases (EXW). Lappi Uuni transpordigarantii katab transportimisel tekkinud kahjustused ainult siis, kui Lappi Uuni vastutab transpordi organiseerimise eest. Täheldatud transpordikahjustuse peab märkima saatekirjale toote vastuvõtmisel või vähemalt seitsme ööpäeva jooksul kauba vastuvõtmisest. Transpordikahjustusest tuleb teatada müüjale viivitamatult, kahjustatud osa tuleb säilitada ülevaatuse jaoks. Garantii korras vahetusse minev osa toimetatakse kliendini mõistliku aja jooksul. Transpordigarantii ei korva transpordikahjustusest tekkinud kaudseid kahjusid, nagu näiteks ooteaeg, mingi tööoperatsiooni hilinemine või vahemaadest tekkinud kulutused.

Tarnetingimused

Ahju hinnas sisalduvad kivi- ja metallosad ning tavatingimustes vajalikud paigaldusvahendid. Sooviga kindlustada ahju paigaldamise õnnestumine ebatavalisemates tingimustes on osadel ahjumudelitel kaasas kive ja vahendeid varuga. Paigalduse hinnas sisaldub ahju montaaz, ühendamine korstnaauku ning esimese tõmbe test ning instruktsiooni. Lisatööd, nagu näiteks põhja tasandamine (vahe rohkem kui +/-1mm), kivide tassimine, korstanasse augu tegemine ja põhja tugevdamine maksustatakse eraldi.

Ahju ostja peab omal kulul kindlustama enne ahju paigaldamist, et:

A.  Paigalduskoht (objekt) on tuletõrjemäärustele vastav ja turvavahemaad põleva materjaliga on piisavad.

B.  Ahju põhi on piisavalt tugev, niiskuselt kaitstud ja juhendite ning ametlike määrustega kooskõlas ning sirge ja tasane (vahe võib olla +/-1mm). Põhi tuleb teha valmis põrandapinna tasemele. Ahju põhja mõõtmisel on vaja võtta arvesse ahju ja seina vahel olevat ilmavahet 30-90mm ning ametnike nõutud turva vahemaad. Korstna ühendusaugu mõõdud peavad olema ”Tehnilised andmed”-tabelile vastavad.

C.  Müürimisel vajatakse umbes 30 liitrit puhast ja sooja vett, mille organiseerib ostja. Lisaks peab ostja omal kulul muretseda müürimissegu (valmissegu 600 tms) 25kg (väiksed ahjud) või 50kg (suured ahjud). Kui koha peal elektri kasutamise võimalus puudub, peab kohale toimetama vähemalt 2kW võimsusega agregaadi.

D. Voolukiviahju kivid ja muud ahju osad on kantud paigalduskoha lähedale ja paigutatud nii, et paigaldaja saab neid kergesti kasutada. Talvel peab kivid eelnevalt soojenema tooma (temperatuur vähemalt+10) vähemalt kaks päeva enne paigaldamist.

Lappi-Uuni-ahju paigaldamisel on vaja võtta arvesse vähemalt järgmisi nõudeid ja juhendeid: E1 (Ehitiste tuleohtlikus), E8 (Müüritud ahjud), E3 (Väiksed suitsulõõrid) ja A46 (Tehases valmistatud ahjud, kus põletatakse tahket kütust) ning kohalikud tuletõrje- ja ehitusametkondade poolt kehtestatud juhendid ja määrused.

Üldised turvavahemaad põlevast materjalist on ahju välimisest pinnast mõõdetuna:

Korstnapühkimisaukude ette peab jääma hooldusruumi vähemalt 600mm. Ahju esine peab olema mittepõlevast materjaalist vähemalt 400mm ahjuluugist otse ette mõõdetuna ja se peab ulatama vähemalt 100mm luugi küljest väljaspoole. Toodetes võib ette tulla tehnilisi muudatusi, millele kuuluvad Lappi Uuni Oy õigused.

To Top